Bazárek podzim - zima 12.-13. 10. 2018

03.09.2018 13:35

 

BAZAR

Podzimního a zimního obleení , obuvi a spotovních poteb se bude

konat v MŠ Kolodje.
(M
Š Kolodje - multifunkní sál v podkroví MŠ - vstup od Kolodjského

hbitova,vedle parku skála )

píjem : 12.10 .2018 (Pá) 17 - 19 hod

prodej: 13.10.2018 (So) 8:30 - 11:30 hod
vdej : 13.10.2018 (So) 15 - 16 hod

page1image5368

Své zboí opatete dobe pipevnnmi cenovkami. Obuv a obleení musí bisté. (za pouze nalepené cenovky nelze ruit). Na cenovce musí bt vae znaka, poíslo obleení a cena . (nap. NOV 1. 40 ,- )
P
ijímáme dtské, dámské a pánské obleení. Letní obleení nepijímáme.

Formuláe naleznete v Základní kole, Mateské kole a místním obchodě a na web. stránkách kolní druiny).
Organizátor si ponechá za zprost
edkování 10% z prodaného zboí. Tato ástka bude vnována kolní druině .

Nevyzvednuté zboí bude vnováno na charitu!

 

—————

Zpět


Kontakt

Školní družina ZŠ Koloděje

Lupenická 20, Praha 9, 190 16

1. oddělení - Ševčíková Renata - 739 610 136
2. oddělení - Lacinová Jitka - 605 572 935
3. oddělení - Pavlíčková Gisela - 777 188 609